Jak funguje robotická sekačka bez obvodového drátu?

V současnosti jsou na trhu dva typy robotických sekaček na trávu. Robotické sekačky na trávu, které využívají ohraničující vodící drát a robotické sekačky bez obvodového drátu. Robotické sekačky s obvodovým drátem vyžadují namáhavou instalaci ohraničujícího drátu po obvodu trávníku. Drát funguje jako neviditelný plot a vymezuje plochu, kde bude prováděno sečení trávníku. Pomáhá navigovat robotickou sekačku a odvádí ji od záhonů, teras, cest a dalších oblastí, kde nechcete, aby sekala. Obvodové dráty jsou náchylné k poškození zvířaty nebo zahradním nářadím. Dráty také způsobují komplikace při jakékoliv změně rozložení zahrady. V posledních letech jsou oblíbené robotické sekačky bez obvodového drátu. Níže si popíšeme, jak fungují robotické sekačky bez obvodového drátu a jejich výhody.

Co je robotická sekačka na trávu bez obvodového drátu?

Robotická sekačka na trávu bez obvodového drátu nevyžaduje namáhavou instalaci obvodového drátu k vymezení sečící plochy. Robotické sekačky využívají různé systémy založené na Vision (vizuální technologii), velmi přesné satelitní technologii GNSS RTK (Global Navigation Satellite System s Real Time Kinematic) nebo kombinaci Vision + RTK.

Mammotion LUBA AWD robotická sekačka na trávu bez obvodového drátu

Robotické sekačky založené pouze na Vision (vidění)

Je nutné upozornit, že některé robotické sekačky používají Vision (kameru, senzory) pouze k detekci překážek a hranic (rozdíl mezi texturami povrchu jako je trávník a cesta), zatímco jiné používají kamery k vytvoření virtuální mapy vašeho trávníku. Nevýhody u robotických sekaček založených pouze na Vision technologii (s kamerou) je, že nefungují při špatných světelných podmínkách a v noci. Proto někteří výrobci robotických sekaček kombinují Vision technologii s RTK. U Vision technologie se zaměřte na provedení, kvalitu a počet objektivů kamery.

Robotické sekačky s RTK

Zkratka RTK (Real Time Kinematic) je označením pro technologii používanou pro zajištění přesné a v reálném čase aktualizované polohy vybraného objektu pomocí GPS nebo GNSS (Global Navigation Satellite System). RTK vyžaduje dva přijímače GPS, aby poskytly přesnou polohu. Jeden GPS přijímač je umístěný v robotické sekačce a druhý je umístěný v RTK stanici (referenční stanici). RTK systém využívá data z pevné RTK referenční stanice ke korekci satelitních signálů. Pohybující se přijímač na robotické sekačce může použít tato korekční data k výpočtu své vlastní přesné polohy vzhledem k referenční stanici. Systém RTK je aktuálně nejpřesnější metodou určení polohy. Robotické sekačky s RTK dosahují určení polohy s vysokou přesností na 2 cm.

RTK stanice musí mít vždy volný výhled na oblohu (na satelity), a proto někteří výrobci robotických sekaček umožňují kromě instalace vedle nabíjecí základny, také instalaci RTK stanice na střechu domu nebo zeď. Výhoda robotických sekaček s RTK je rychlé nastavení bez obvodového drátu. Stačí jít za robotickou sekačkou a pomocí aplikace v chytrém telefonu vytvoříte virtuální hranice, no-go zóny (zakázané oblasti) a propojovací cesty. Pokud však máte na zahradě mnoho vzrostlých stromů, úzké plochy mezi budovami, tak může dojít k blokování satelitního signálu a v tomto případě je nejlepší využít robotickou sekačku kombinující systémy RTK + Vision.

Robotické sekačky s Vision + RTK

Nejnovější sekačky využívají kombinaci dvou systémů Vision+RTK a jedná se aktuálně o nejlepší metodu pro robotické sekačky bez obvodového drátu. Robotická sekačka primárně využívá přesné polohování pomocí RTK a v místech blokování satelitního signálu (pod stromy, mezi budovami) na určitou nezbytnou dobu využívá Vision technologii pomocí kamery.

Mammotion LUBA robotická sekačka s Vision + RTK

Nejdále je v této technologii společnost Mammotion, která v druhé generaci robotických sekaček LUBA 2 AWD využívá 3D vision + RTK Fusion. Tento systém zajistí plynulé sekání i při kolísání RTK satelitního signálu. 3D Vision modul je vybaven vysoce kvalitní binoculární ultra širokou kamerou se dvěma objektivy. Technologie dvou objektivů zachycuje různé snímky pro měření hloubky a získávání informací, což umožňuje přesné polohování v oblastech bez RTK signálu. Kamera s binocularním viděním snímá prostředí podobně jako lidské oči. U robotické sekačky LUBA 2 AWD probíhá přepínání mezi polohováním GNSS RTK a 3D Vision viděním zcela automaticky bez přerušení sekání.